Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu.

Ši UAB „Rūta“ asmens duomenų tvarkymo politika skirta informuoti Jus, kaip mes renkame, naudojame, dalinamės ir tvarkome Jūsų pateiktus ar mūsų kitaip surinktus Jūsų asmens duomenis. Taip siekiame ir įsipareigojame užtikrinti sąžiningą, saugų ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą, naudojimą ir tvarkymą.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Peržiūrėkite šią politiką ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis kontaktais, esančiais šiame internetiniame puslapyje.

Šią politiką mes galime keisti, todėl rekomenduojame Jums šią politiką periodiškai peržiūrėti.

  • pdf. failas UAB „Rūta“ darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
  • pdf. failas UAB „Rūta“ asmenų, nesusijusių darbo santykiais su bendrove, duomenų tvarkymo taisyklės.