Socialinė atsakomybė

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA

 

UAB „Rūta“ lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo tvarka reglamentuoja įmonės darbuotojų lygių galimybių ir nediskriminavimo politiką bei jos įgyvendinimo darbe sąlygas.

 

Visas dokumentas: LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA

 

TIEKĖJŲ ELGESIO KODEKSAS

Tiekėjų elgesio kodeksas atspindi UAB „Rūta“ siekį stiprinti tvarų bendradarbiavimą su tiekėjais, propaguojant teisėtą, profesionalią ir sąžiningą praktiką, apimančią pagarbos žmogaus teisėms, verslo etikos ir aplinkosauginius tikslus. Jo tikslas – išdėstyti pagrindines UAB „Rūta“ tiekėjų elgesio nuostatas, kurių laikymasis sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti verslo etikos standartus tiekimo grandinėje. 

 

Visas dokumentas: TIEKĖJŲ ELGESIO KODEKSAS

 

SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

Visi skundai UAB „Rūta“ yra nagrinėjami pagal Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką, taikomą darbuotojams, klientams ir verslo partneriams. Pagal šią tvarką gali būti teikiami ir nagrinėjami pranešimai apie galimus pažeidimus, darančius neigiamą poveikį žmogaus teisėms. 

 

Visas dokumentas: SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA