UAB „Rūta“ baigė vykdyti projektą „Funkcionaliojo maisto, skirto skirtingų žmonių grupių specifiniams poreikiams tenkinti, prototipų kūrimas“

UAB „Rūta“ baigė vykdyti projektą „Funkcionaliojo maisto, skirto skirtingų žmonių grupių specifiniams poreikiams tenkinti, prototipų kūrimas“, kuriam skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pradžia – 2017 m. vasario 1 d.

Projekto pabaiga – 2019 m. balandžio 30 d.

Projekto biudžetas – 381 964,74 Eur.

Projekto įgyvendinimui skirta iki 267 824,51 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – sukurti inovatyvių, funkcionaliųjų maisto produktų liniją, iš komplekso atrinktų, ypač aukštos biologinės vertės augalinių žaliavų ir jų frakcijų, pritaikytą skirtingų tikslinių grupių žmonėms.

Siekiant plėsti funkcionaliojo maisto gaminių asortimentą ir vartotojams pasiūlyti konditerinių gaminių liniją iš aukštos  biologinės vertės augalinių žaliavų, projekto metu buvo sukurta funkcionaliojo maisto produktų linija pritaikyta skirtingų, tikslinių grupių žmonėms. Projekto metu atliekant MTEP veiklas buvo atrinktos žaliavos, jų apdirbimo būdai, sukurtos receptūros ir prototipai. Didelis dėmesys buvo skirtas vietinėms žaliavoms, jose esančių biologiškai aktyvių medžiagų išsaugojimui ir kompozicijų skirtingų tikslinių grupių žmonėms sudarymui.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Rūtą Gilaitienę, tel. 8 41 522045, el.p. inovacijos@ruta.lt

× Privatumo nuostatų centras

Lankantis bet kurioje svetainėje gali būti saugojama arba atkuriama informacija apie naršyklę. Dažniausiai tai yra atliekama slapukų forma. Ši informacija gali būti apie jus, jūsų nuostatas ar įrenginį ir yra dažniausiai naudojama tam, kad svetainės veikimas atitiktų jūsų lūkesčius. Informacija tiesiogiai nenustato jūsų tapatybės, tačiau gali suteikti labiau suasmenintos patirties. Mes gerbiame jūsų teisę į privatumą, todėl jūs galite pasirinkti neleisti kai kurių slapukų tipų. Paspauskite skirtingų kategorijų antraštes, kad sužinotumėte daugiau ir pakeistumėte numatytuosius nustatymus. Tačiau kai kurių slapukų tipų blokavimas gali turėti įtakos svetainės naršymo patirčiai ir mūsų teikiamoms paslaugoms. Kai kuriais atvejais iš slapukų gaunamais duomenimis dalijamasi su trečiosiomis šalimis. Jūs galite bet kada pasinaudoti savo teise atsisakyti tokio dalijimosi išjungdami slapukus.

Sutikimo nuostatų valdymas