UAB „Rūta“ baigė vykdyti projektą „Funkcionaliojo maisto, skirto skirtingų žmonių grupių specifiniams poreikiams tenkinti, prototipų kūrimas“

UAB „Rūta“ baigė vykdyti projektą „Funkcionaliojo maisto, skirto skirtingų žmonių grupių specifiniams poreikiams tenkinti, prototipų kūrimas“, kuriam skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pradžia – 2017 m. vasario 1 d.

Projekto pabaiga – 2019 m. balandžio 30 d.

Projekto biudžetas – 381 964,74 Eur.

Projekto įgyvendinimui skirta iki 267 824,51 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – sukurti inovatyvių, funkcionaliųjų maisto produktų liniją, iš komplekso atrinktų, ypač aukštos biologinės vertės augalinių žaliavų ir jų frakcijų, pritaikytą skirtingų tikslinių grupių žmonėms.

Siekiant plėsti funkcionaliojo maisto gaminių asortimentą ir vartotojams pasiūlyti konditerinių gaminių liniją iš aukštos  biologinės vertės augalinių žaliavų, projekto metu buvo sukurta funkcionaliojo maisto produktų linija pritaikyta skirtingų, tikslinių grupių žmonėms. Projekto metu atliekant MTEP veiklas buvo atrinktos žaliavos, jų apdirbimo būdai, sukurtos receptūros ir prototipai. Didelis dėmesys buvo skirtas vietinėms žaliavoms, jose esančių biologiškai aktyvių medžiagų išsaugojimui ir kompozicijų skirtingų tikslinių grupių žmonėms sudarymui.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Rūtą Gilaitienę, tel. 8 41 522045, el.p. inovacijos@ruta.lt