Pradedamas bendrai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimas

Nuo 2024 m. UAB „Rūta“ įgyvendina bendrai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „UAB „Rūta“ kultūros paveldo statinio įveiklinimas: turizmo padalinio atnaujinimas ir aktualizavimas šiandieninėms turizmo reikmėms“.

 

Projekto tikslas – įveiklinti ir aktualizuoti UAB „Rūta“ kultūrinio paveldo statinį, siekiant padidinti muziejaus ir jame teikiamų paslaugų prieinamumą, saldainių fabriko „Rūta“ vardo ir šokolado istorijos žinomumą. Projektu siekiama efektyviai išnaudoti unikalius kultūros išteklius bei kurti pridėtinę vertę šalies ekonomikoje ir stiprinti tautinę tapatybę.

 

Pagrindinės projekto veiklos: UAB „Rūta“ šokolado muziejaus aktualizavimas ir įveiklinimas, pritaikant šiandienio turizmo reikmėms ir lankytojų poreikiams.

 

Projekto biudžetas: 376 338,26 Eur, iš kurių 319 887,52 Eur yra 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos.

 

Projekto pradžia – 2024 m. kovo 4 d.

 

Projekto pabaiga – 2027 m. kovo 31 d.