UAB „Rūta“ gaminių pakuočių dizainų kūrimas

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „UAB „Rūta“ gaminių pakuočių dizainų kūrimas“, kuriam skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pradžia – 2020 m. rugpjūčio 17 d.

Projekto pabaiga – 2022 m. vasario 13 d.

Projekto įgyvendinimui skirta iki 4 845,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – pakeisti gaminių pakuočių dizainus, siekiant didinti gaminių patrauklumą, paklausą ir įmonės produktyvumą.

Projekto metu buvo pakeisti pakuočių dizainai penkiems saldainių rinkiniams, siekiant padidinti jų patrauklumą. Pasirinkti ne tik įmonę, bet ir šalį reprezentuojantys gaminiai, kurių dizainams jau buvo reikalingas pakeitimas. Nauji dizainai sukurti saldainių rinkiniams, skirtiems Lietuvai ir didžiausiems šalies miestams.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Rūtą Gilaitienę, tel. 8 41 522045, el.p. r.gilaitiene@ruta.lt