UAB „Rūta“ įvykdė projektą „UAB „Rūta“ naujos gamybos linijos įsigijimas“

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „UAB „Rūta“ naujos gamybos linijos įsigijimas“, kuriam skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pradžia – 2017 m. gegužės 23 d.

Projekto pabaiga – 2017 m. gruodžio 15 d.

Projekto biudžetas – 626 182,00 Eur.

Projekto įgyvendinimui skirta iki 219 163,70 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – investuoti į inovatyvios gamybos plėtrą.

Projekto metu įsigyta inovatyvi šokolado gamybos linija, kuri skirta gaminti 100 – 500 g šokolado ir šokolado su biriais priedais viduje produkciją. Įrangos įsigijimas padės didinti įmonės konkurencingumą bei patenkinti esamos paklausos poreikį.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Rūtą Gilaitienę, tel. 8 41 522045, el.p. inovacijos@ruta.lt