UAB „Rūta“ eksporto rinkų plėtra

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „UAB „Rūta“ eksporto rinkų plėtra“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0098, kuriam skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pradžia – 2019 m. rugsėjo 4 d.

Projekto pabaiga – 2022 m. vasario 2 d.

Projekto įgyvendinimui skirta iki 10 368,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – dalyvaujant tarptautinėse parodose siekti eksporto rinkų plėtros.

Projekto metu UAB “Rūta” pristatė savo gaminamą produkciją Vokietijoje ir Latvijoje vykusiose specializuotose maisto pramonės ir konditerijos parodose, siekdama išlaikyti, sustiprinti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose ir skverbtis į naujas.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Rūtą Gilaitienę, tel. 8 41 522045, el.p. r.gilaitiene@ruta.lt