Asmens duomenų tvarkymo politika

UAB „Rūta“ asmens duomenų tvarkymo politika skirta informuoti Jus apie tai, kaip mes renkame, naudojame, dalinamės ir tvarkome Jūsų pateiktus ar mūsų surinktus Jūsų asmens duomenis. Taip siekiame ir įsipareigojame užtikrinti sąžiningą, saugų ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą, naudojimą ir tvarkymą.

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Peržiūrėkite šią politiką ir, jei turite klausimų, susisiekite su mumis tel. +370 41 52 20 45 arba el. p. info@ruta.lt.

Šią politiką mes galime keisti, todėl rekomenduojame ją periodiškai peržiūrėti.

 

Dokumentai:

UAB „Rūta“ darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

UAB „Rūta“ asmenų, nesusijusių darbo santykiais su bendrove, duomenų tvarkymo taisyklės